The point of no return

Iterative Bash Script to Generate Fibonacci Series

23rd June 2013 by Ali Erdinç Köroğlu

In mathematics, the Fibonacci series are the numbers in the following integer sequence as 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..
As you already know that recursion is a function that call itself, too many levels of recursion may crash script with a segfault. So lets write fibonacci series with iterative method.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#!/bin/bash
l=1
n=0
for (( i=0; i<=25; i++ ))
do
  echo -n "$n "
  n=$(($n+$l))
  l=$(($n-$l))
done
echo ""

Output and time

erdinc@gauss ~ $ time ./fibo 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 10946 17711 28657 46368 75025

real  0m0.009s
user  0m0.005s
sys   0m0.003s

WordPress, php-rss reader ve simpleXML üzerine

10th June 2008 by Ali Erdinç Köroğlu

Şu aralar YDÜ-IBM innovasyon merkeziyle haşır neşir yollarda seyyah misali dolaşıyorken web temelli bir projede içerik yönetim sistemi içine başka bir kaynaktan rss çekip göstermek gerekti, php5 ile birlikte gelen aşağıda bir örneğini gördüğünüz simpleXML’i kullanayım dedim.

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$rss = simplexml_load_file('http://erdinc.neu.edu.tr/?feed=rss2&cat=8');
$title = $rss->channel->title;
foreach ($rss->channel->item as $item) {
 echo "<a href='" . $item->link . "'>" . $item->title . "</a>";
 echo "<p>" . $item->content . "</p>";}
?>

Buraya kadar her şey normal ancak wordpress “Description” tag’ın da belirli bir karakter sayısından sonra feed içine […] kokuyor. Dönüp wordpress koduna baktıktan sonra bu işi en kısa yoldan aşağıdaki gibi çözebilirim diye düşündüm. Böylelikle simpleXML’de kısıtlama olmayan içeriği çok rahat alabildim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--- wp-includes/feed-rss2.php.org  2008-06-10 03:08:48.000000000 +0300
+++ wp-includes/feed-rss2.php    2008-06-10 03:45:25.000000000 +0300
@@ -43,9 +43,9 @@
<?php else : ?>
        <description><![CDATA[<?php the_excerpt_rss() ?>]]></description>
    <?php if ( strlen( $post->post_content ) > 0 ) : ?>
-        <content:encoded><![CDATA[<?php the_content() ?>]]></content:encoded>
+        <content><![CDATA[<?php the_content() ?>]]></content>
    <?php else : ?>
-        <content:encoded><![CDATA[<?php the_excerpt_rss() ?>]]></content:encoded>
+        <content><![CDATA[<?php the_excerpt_rss() ?>]]></content>

Belki bir gün birini işine yarar, şimdilik google’ın tozlu raflarından birine yerleşsin :)